ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยใช้แปรงทำความสะอาด

ขั้นตอนการล้างทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์โดยใช้แปรงทำความสะอาด

ขั้นตอนการล้างแผงโซล่าเซลล์หลายท่านคงรู้กันดีแล้ว ชึ่งไม่ใช้เรื่องที่ยากอะไร ข้ันตอนที่จะนำเสนอต่อไปนี้เป็นขั้นตอนที่ผมและทีมงานใช้กันอยู่เป็นขั้นตอนทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ดยใช้แปรงทำความสะอาดยืดยาวได้ขนาด 3.6เมตร ขนแปรงทำจากไนล่อนอ่อนนุ่ม ชึ่งจะไม่ทำให้แผงโซล่าเซลล์ของคุณเป็นรอยและใช้เวลาล้างต่อแผ่นรวดเร็วขึ้นเหมาะกับงานทำความสะอาดที่มีปริมาณมากๆ จากรูปเป็นการทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ช่วงเวลากลางคืน ขนาด 1 เมกะวัตต์ ทั้งหมด 2595แผ่น ใช้เวลา 2 วัน วันละ 5 ซ.ม ชึ่งขั้นตอนการทำความสะอาดแต่ละแผ่นมี step ดังนี้ครับ

 

ขั้นตอนที่ 1 : ขัดขึ้นลง สลับฟันปลา จากซ้ายไปขวา

 

ขั้นตอนที่ 2 : สลับฟันปลาย้อนกลับ

 

ขั้นตอนที่ 5 :  ขัดตามขอบของแผงโซล่าเซลล์

 

ขั้นตอนที่ 6 :  ยกแปรงขึ้นจากแผงเล็กน้อย ทำจากซ้ายไปขวาแล้วลงล่าง ให้น้ำซะล้างและไหลลงข้างล่าง