การทำความสะอาดโซล่ารูฟท็อป

  อุปกรณ์การทำความสะอาดโซล่ารูฟท็อป

ปัจจุบันพลังงานทดแทนอย่างโซล่ารูฟท็อปเป็นที่นิยมติดตั้งกันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโรงงาน อาคารสำนักงาน บ้านที่อยู่อาศัย ด้วยปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการติดตั้งราคาถูกลงและประกอบกับมีการแข่งขันที่สูงในเรื่องราคาทั้งสินค้านำเข้าและผลิตโซล่ารูฟท็อปภายในประเทศคาดว่าอนาคตการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆ นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ชึ่งหลังจากการติดตั้งโซล่ารูฟท๊อปและใช้งานไปสักระยะหนึ่งแล้วจำเป็นต้องทำการทำความสะอาดโซล่ารูฟท็อปเพื่อคงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ ชึ่งปัญหาที่พบโดยส่วนมากคือแผงโซล่าเซลล์สกปรกอันเนื่องมาจาก ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับที่ที่มีฝุ่นมาก มูลนกสะสมเยอะ ชึ่งล้วนทำให้การผลิตไฟฟ้าลดลง ชึงการขึ้นไปทำความสะอาดทำได้ลำบากมาก อันตรายจากการร่วงตกจากที่สูง โดยเฉพาะในเคสที่ติดตั้งบนหลังคาบ้าน ไม่ว่าหลังคาจะทำมาจาก ซีแพค เมทัลชีท ล้วนไม่ปลอดภัยครับ แต่ก็มีวิธีหลีกเลี่ยงการขึ้นไปล้างแผงโซล่ารูฟท็อปโดยการใช้การใช้แปรงทำความสะอาดโซล่าเซลล์ คุ้มค่า ปลอดภัยครับ

 

ล้างทำความสะอาดโซล่ารูฟท็อป

 

ทำความสะอาดโซล่ารูฟท็อป